På dette nettstedet finner du korte videofortellinger om bygningene, menneskene som arbeidet i helseinstitusjoner landet rundt og den medisinske utviklingen gjennom årene.
Klikk på bildene for å få hver institusjons historie.


Medisinsk historie i Bergen
er en blogg som  samler noe av det som finnes om medisinsk historie i Bergen.
Les mer ved å klikke på bildet.
Bergen

 

Dr Lærums medisinske samlinger på Voss  ligg i eit hus der det sidan 1910 har budd  5 generasjonar legar.
For meir informasjon og digital historiefortelling klikk her.


Oslo universitetssykehus museer
finnes på Aker, Dikemark, Gaustad og Ullevål. For mer informasjon og digitale historiefortellinger som også inkluderer Rikshospitalet og Radiumhospitalet, klikk på ikonet
UllevalSt Olavs Hospital etablerte i 2014 eget medisinsk museum med skiftende utstillinger.
Mer informasjon om aktiviteten der finner du ved å klikke på ikonet under:
St olav


Nasjonalt medisinsk museum ved Norsk Teknisk museum på Kjelsås i Oslo har produsert mange digitale helsehistorier.
For å se dem klikk her