Velkommen til siden om Dr. Lærums medisinske samlinger på Voss


Film 1 - Introduksjon av Dr. Lærums medisinske samlinger

Forteller: Ole Didrik Lærum
Opptak: Mai 2015


Film 2 - Medicus og Chirurgus: De eldste legene og metodene deres

Forteller: Ole Didrik Lærum
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: Mai 2015


Film 3 - Kirurgiens utvikling fra Napoleonskrigene til tidlig på 1900-tallet

Forteller: Ole Didrik Lærum
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: Mai 2015


Film 4 - Allmenn- og distriktslegenes virke fra 1800-tallet: Legepraksis som familiebedrift

Forteller: Ole Didrik Lærum
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: Mai 2015


Film 5 - Legeutstyr, venterom og litteratur

Forteller: Ole Didrik Lærum
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: Mai 2015


Film 6 - Legen og apotekeren – et tett samarbeid

Forteller: Ole Didrik Lærum
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: Mai 2015
Film 7 - Lungelegen og tuberkulosen på 1900-tallet, vist gjennom arbeidet til
Birger Lærum jr

Forteller: Ole Didrik Lærum
Opptak: Mai 2015


Film 8 - Legepraksis på landet på midten av 1900-tallet

Forteller: Ole Didrik Lærum
Opptak: Mai 2015


Film 9 - Kjøretøy og framkomstmidler i legepraksis på landet, - et stor mangfold.

Forteller: Ole Didrik Lærum
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: Mai 2015


Film 10 - Brillenes utvikling

Forteller: Ole Didrik Lærum
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: Mai 2015
Film 11 - Om jordmødrenes historie. Utstyr som ble brukt til å undersøke skjeden ved fødsler og sykdom

Intervjuer: Ole Didrik Lærum
Forteller: Per Børdahl
Opptak: 2018
Film 12 - Dramatiske fødsler i tidligere tider. Innføringen av narkose i fødselshjelpen

Intervjuer: Ole Didrik Lærum
Forteller: Per Børdal
År opptak: 2018
Film 13 - Fødselstengenes historie. Keisersnitt

Intervjuer: Ole Didrik Lærum
Forteller: Per Børdahl
År opptak: 2018
Film 14 - Komplikasjonen til fødsler i tidligere tider

Intervjuer: Ole Didrik Lærum
Forteller: Per Børdahl
År opptak: 2018


Ole Didrik Lærum | Gullfjordungsvegen 1, 5704 Voss | Tlf.: 954 68 933 | ole.laerum@uib.no