Hjem

Nasjonalt medisinsk museum ved Norsk Teknisk museum på Kjelsås i Oslo har
produsert mange digitale helsehistorier:


Filmen «Nevroanatomene», om nevrologisk forskning ved UiO fra 1950-tallet til i dag:
https://www.tekniskmuseum.no/component/yendifvideoshare/?view=video&id=4:osloskolen

Filmer fra utstillingen «Mind Gap» om hjernen og hjerneforskning (2011) med forskere som på ulike vis studerer hjernen: 
https://www.tekniskmuseum.no/filmer-fra-utstillingen

Filmer produsert til prosjektet «Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie». (2010-2012)  
http://www.institusjon.no


Filmer om erfaringer fra sanatorium og andre tuberkuloseinstitusjoner på 1950- og -60-tallet:
https://www.tekniskmuseum.no/nettutstillinger/sanatorium

Mer om Nasjonalt medisinsk museum:
https://tekniskmuseum.no/nasjonalt-medisinsk-museum