Til forsiden
Aker

Aker museum holder i stabburet på gamle Tonsen gård og steinbygningen bygg 44. Det ble etablert til 100 års jubileet i 1995.
Dikemark

Dikemark museum etablerte seg i 1884, men har siden 2005 holdt til i Bjørkelibygningen.
Gaustad

Gaustad museum ligger i første etasje i bygg 11. Museet inneholder gjenstander fra behandling og drift i Gaustad Asyls historie.
Rikshospitalet

Rikshospitalet har ikke eget museum, men mye av de fysiske samlingene finnes på Teknisk museums medisinsk-historiske del.
Radiumhospitalet

Radiumhospitalet har ikke eget museum, men det finnes en permanent utstilling i vestibylen.
Ullevål

Ullevål museum ble etablert ved sykehusets 100-årsjubileum i 1987. Det finnes i bygg 24 som er en sykeavdeling uendret fra den ble åpnet i 1887.
Mer informasjon og åpningstider for de fysiske samlingene finnes her.

De digitale sykehushistoriene er korte videofortellinger om bygningene, menneskene som arbeidet i dem og den medisinske utviklingen gjennom årene. Klikk på bildene for å få hvert sykehus' historie

Ansvarlig redaktær: Rolf Kåresen | Videoredaktør: Kåre Eide