Til forsiden
Aker museum - leger


Film 1 - Finn Bøe (1906-1970). Fødselshjelper og gynekolog

Forteller: Per Børdahl
Opptak: Juni 2016
Sykepleiere
Annet personell
Bygninger
Sykepleiere
Annet personell
Medisinsk utvikling

Punktene i menyen blir uthevet når informasjon blir tilgjengelig på den aktuelle siden.