Til forsiden
Dikemark museum - Dr. Gjessing


Film 1 - Gjessings liv og gjerning

Film kommer

Forteller: Per Olav Foss
Intervjuer: Maria Knutsen
Opptak: 2015


Film 2 - Zeiss spekrofotometer

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2014
Film 3 - Registrering av pasientenes aktivitet

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2014
Film 4 - Gjessings prøver

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2014
Film 5 -  Nitrogenopptakets effekt på kataton schizofreni

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2014
Film 6 - Forholdene ved de psykiatriske sykehus på Gjessings tid

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2015


Film 7 - Gjessings liv og gjerning

Forteller: Bjørn Gunby
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2015


Film 8 - Gjessings laboratorieutstyr + Gjessings liv og gjerning

Forteller: Bjørn Gunby
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2015


Film 9 - Gjessings arbeidsværelse

Forteller: Bjørn Gunby
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2015


Film 10 - Langtidsregistrering av enkeltpasienter

Forteller: Bjørn Gunby
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2015