Til forsiden
Dikemark museum - Dr. Gjessing
Film 1 - Zeiss spekrofotometer

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2014
Film 2 - Registrering av pasientenes aktivitet

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2014
Film 3 - Gjessings prøver

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2014
Film 4 -  Nitrogenopptakets effekt på kataton schizofreni

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2014
Film 5 - Forholdene ved de psykiatriske sykehus på Gjessings tid

Forteller: Per Olav Foss
Opptak: 2015


Film 6 - Gjessings liv og gjerning

Forteller: Bjørn Gunby
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2015


Film 7 - Gjessings laboratorieutstyr + Gjessings liv og gjerning

Forteller: Bjørn Gunby
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2015


Film 8 - Gjessings arbeidsværelse

Forteller: Bjørn Gunby
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2015


Film 9 - Langtidsregistrering av enkeltpasienter

Forteller: Bjørn Gunby
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2015