Til forsiden
Gaustad - Medisinsk utvikling - Gaustad sykehus


Film 1 - Gaustad 1973 til 1992 - En personlig beretning

Forteller: Svein Haugsgjerd
Opptak: August 2017


Sykepleiere
Annet personell
Bygninger
Sykepleiere
Annet personell
Medisinsk utvikling

Punktene i menyen blir uthevet når informasjon blir tilgjengelig på den aktuelle siden.