Til forsiden
Gaustad - Medisinsk utvikling - Lobotomiens historie


Film 1 - Lobotomiens historie

Forteller: Einar Kringlen
Opptak August 2017


Sykepleiere
Annet personell
Bygninger
Sykepleiere
Annet personell
Medisinsk utvikling

Punktene i menyen blir uthevet når informasjon blir tilgjengelig på den aktuelle siden.