Til forsiden
Gaustad museum - Sykepleiere


Dagligliv på 1950-tallet
Seeberg

Forteller: Asbjørn Vigdal
Sykepleiere
Annet personell
Bygninger
Sykepleiere
Annet personell
Medisinsk utvikling

Punktene i menyen blir uthevet når informasjon blir tilgjengelig på den aktuelle siden.