Til forsiden
Rikshospitalet - Leger


Laake
Søren Bloch Laache
(1854-1941)

Professor, polyhistor og stabeis.
Et 75 års minne
Sykepleiere
Annet personell
Bygninger
Sykepleiere
Annet personell
Medisinsk utvikling

Punktene i menyen blir uthevet når informasjon blir tilgjengelig på den aktuelle siden.