Til forsiden
Rikshospitalet - Leger


Laake
Søren Bloch Laache
(1854-1941)

Professor, polyhistor og stabeis.
Et 75 års minne
Laake
Arne Torkildsen
L’affaire Torkildsen –
Historien om nevrokirurgen
Arne Torkildsens avviste
doktoravhandling
Laake
Owren
- en begavet og djerv person
i norsk medisin på 1900-tallet
Laake
Hjemmetransfunsjon
til blødersyke - Norge som
pioner i 1970-årene