Til forsiden
Rikshospitalet - Lege Søren Bloch Laache


Film 1 - Søren Bloch Laache (1854-1941) Professor, polyhistor og stabeis. Et 75 års minne

Forteller: Stein A. Evensen
Opptak: Januar 2017
Sykepleiere
Annet personell
Bygninger
Sykepleiere
Annet personell
Medisinsk utvikling

Punktene i menyen blir uthevet når informasjon blir tilgjengelig på den aktuelle siden.