Til forsiden
Ullevål museum - Bygninger


Film 1 - Utviklingsplaner for Ullevål sykehus 1885 til 2014

Forteller: Rolf Kåresen
Opptak: 2012


Film 2 - Søsterhjemmets historie

Forteller: Mimi Bing Øverli
Opptak: 2013
Sykepleiere
Annet personell
Bygninger
Sykepleiere
Annet personell
Medisinsk utvikling

Punktene i menyen blir uthevet når informasjon blir tilgjengelig på den aktuelle siden.