Til forsiden
Ullevål museum - Medisinsk utvikling - Anestesi

Film 1 - Anestesiens historie

Forteller: Arne Østerud
Opptak: 2015


Ambulansehistorie
Film 1 - Tidlig ambulansehistorie

Forteller: Trond Boye Hansen
Opptak: 2014
Film 2 - Milepeler i utviklingen

Forteller: Trond Boye Hansen
Opptak: 2014
Film 3 - Legeambulansen

Forteller: Trond Boye Hansen
Opptak: 2014
Film 4 - Bilparkens utvikling

Forteller: Trond Boye Hansen
Opptak: 2014
Film 5 - Kvinner i tjenesten

Forteller: Trond Boye Hansen
Opptak: 2014


Resusitering
Film 1 - Den første spede forskning på resusitering i Norge

Fortellere: Trond Boye Hansen og Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013
Film 2 - Resusitering på 1990-tallet

Fortellere: Trond Boye Hansen og Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013
Film 3- Ambulansesjåfør Svein Guttrup

Forteller: Andreas Skulberg
Opptak: 2013
Film 4 - Gjennombrudd for moderne resusitering i Norge

Forteller: Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf kåresen
Opptak: 2013
Film 5 - Historien om forsøk på lungeresusitering

Forteller: Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013
Film 6 - Historien om forsøk på hjerteresusitering

Forteller: Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013
Film 7 - Ambulansetjenesten ved Ullevål fra åpningen i 1887

Forteller: Anton Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013
Film 8 - Anton Skulberg og opprettelsen av legeambulanse

Forteller Trond Boye Hansen
Opptak 2013


Trykktankbehandling Ullevål Sykehus 1981 til 1993
Film 1

Trykktankbehandling Ullevål Sykehus 1981 til 1993
Opptak: Mai 2016