Til forsiden
Ullevål museum - Medisinsk utvikling - Kirurgi

Brystkrefthistorie

Film 1 - Kirurgien fra de tidligste tider

Forteller: Rolf Kåresen
Opptak: 2014


Film 2 - Oppstart av mammografiscrening i Norge

Forteller: Arnulf Skjennald
Opptak: 2014
Film 3 - Bildediagnostikk

Forteller: Per Skaane
Opptak: 2014


Film 4 - Patologi

Forteller: Torill Sauer
Opptak: 2014


Hofte- & lårhalsbrudd

Film 1 - Knut Strømsø – Utdannelse og karriere

Forteller: Knut Strømsø
Opptak 2013


Film 2 - Utviklingen av behandling og forebygging av hofte- og lårhalsbrudd

Forteller: Knut Strømsø
Opptak 2013


Film 3 - Brudd i hoften i et historisk perspektiv

Forteller: Knut Strømsø
Opptak 2013


Film 4 - Lårhalsbrudd hos eldre – Endringer i behandlingsmetode

Forteller: Knut Strømsø
Opptak 2013


Film 5 - Sammenfatning av bruddbehandling de siste 100 årene

Forteller: Knut Strømsø
Opptak 2013
Film 6 - Bruk av hofteproteser gjennom mer enn 100 år

Forteller: Ove J Fasting
Opptak: Januar 2018


Organtransplantasjon


Lever

Film 1 - Forberedelsene til levertransplantasjon

Forteller: Snorre Aune
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013


Film 2 - De første humane levertransplantasjonen

Forteller: Snorre Aune
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013


Film 3 - Samarbeidet med Rikshospitalet og etiske vurderinger

Fortellere: Gunnar Schistad og Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013


Film 4 - Andre aspekter ved forberedelsene til levertransplantasjon

Fortellere: Gunnar Schistad og Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013


Film 5 - Ekstrakorporal leverperfusjon

Fortellere: Gunnar Schistad og Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013


Film 6 - Hvorfor fortsatte man ikke med levertransplantasjon på Ullevål sykehus?

Fortellere: Gunnar Schistad og Andreas Skulberg
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013


Film 7 - Hvorfor fortsatte man ikke med levertransplantasjon på Ullevål sykehus?

Forteller: Snorre Aune
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2013


Film 8 - Forberedelsene til levertransplantasjon, assistenlegens opplevelse

Forteller: Mons Lie
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2014


Film 9 - Den første humane levertransplantasjonen, assitentlegens opplevelse

Forteller: Mons Lie
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: 2014


Film 10 - Nyretransplantasjoner 1951 til 1983 (Ullevål fra 1963)

Forteller: Mons Lie
Opptak: Mars 2018


Akuttmedisin
Film 1 - Nytt akuttmottak 2014

Forteller: Anders Holtan
Film 2 - Oslo kommunale sykehus 1950

Forteller: Per Sunderland
Fotograf: Bredo Lind
Oslo kinematograferTraume
Film 1 - Oppbyggingen av traumemottak på Ullevål Universitetssykehus

Forteller: Jan L. Svennevig
Opptak: 2014


Terror i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011
Film 1 - Den medisinske historien

Forteller: Christine Gaarder
Opptak: Februar 2016Film 2 - Refleksjoner rundt hendelsen

Fortellere: Christina Gaarder og Pål Aksel Næss
Intervjuer: Rolf Kåresen
Opptak: Februar 2016