Til forsiden
Ullevål - Medisinsk utvikling - Psykiatri


Film 1 - Personlighetspsykiatrien. Dagavdelingen på Ullevål sykehus

Forteller: Sigbjørn Karterud
Intervjuer: Erlend Hem
Opptak: Januar 2017


Film 2 - Utvikling av psykiatri for pasienter innlagt i somatiske avdelinger

Forteller: Øyvind Ekeberg
Intervjuer: Erlend HemFilm 3 - Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Skapelse og død

Forteller: Finn Magnussen
Intervjuer: Per Haave
Opptak: Mars 2017


Film 5 - Psykiatrisk forskning ved Ullevål sykehus 1975 til 2016

Forteller: Svein Friis
Opptak: Juni 2016
Film 6 - Det terapeutiske samfunnet på 1960 og 70 tallet

Forteller: Per Vaglum
Intervjuer: Erlend Hem
Opptak: November 2016