Til forsiden
Ullevål museum - Lege Arne Østrerud


Film 1 - Om Arne Østerud

Forteller: Arne Østerud
Opptak 2013
Film 2 - Skjoldrespirator

Forteller: Arne Østerud
Opptak 2013
Film 3 - Tankrespirator

Forteller: Arne Østerud
Opptak 2013
Film 4 - 60-talls respirator

Forteller: Arne Østerud
Opptak 2013
Film 5 - Elektronisk respirator

Forteller: Arne Østerud
Opptak 2013